Marcin Kozłowski

radca prawny

Doradzam przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności. Skupiam się na spółkach kapitałowych, ale nie są mi obce również inne formy działalności. Pomagam przedsiębiorcom przejść przez gąszcz zawiłych regulacji prawnych, tak aby czuli się bezpiecznie i mieli spokojną głowę przy podejmowaniu decyzji.
[Więcej >>>]

Załóż spółkę akcyjną!

W spółce akcyjnej kapitał zakładowy wynosi minimum sto tysięcy złotych. Poza kapitałem zakładowym spółka akcyjna musi też stworzyć kapitał zapasowy.

Po co kapitał zapasowy w spółce akcyjnej?

Jego głównym celem jest pokrycie przyszłych strat w spółce. Spóła akcyjna ma obowiązek utworzenia kapitału zapasowego.

Może to być dziwny obowiązek, ale podstawową funkcją spółki akcyjnej jest jej majątek. Kapitał zapasowy „chroni” w pewien sposób majątek spółki.

Warto, żebyście pamiętali o tworzeniu kapitału zapasowego w spółce akcyjnej.

W najpopularniejszej spółce w Polsce, czyli w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością takiego obowiązku już nie ma.

Kapitał zapasowy w spółce akcyjnej

Myślę, że większość przedsiębiorców nie ma pojęcia o tym, że jak zakłada spółkę akcyjną, to musi pomyśleć również o utworzeniu kapitału zapasowego.

Kapitał zapasowy w spółce akcyjnej

Stworzenie kapitału zapasowego jest obowiązkiem spółki akcyjnej.

Ile musi znaleźć się środków w kapitale zapasowym?

Nie ma określonej sumy tak jak przy kapitale zakładowym, ale trzeba przelewać do niego co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, aż nie osiągnie minimum 1/3 kapitału zakładowego.

Jeżeli chcesz wiedzieć czy zawsze trzeba pokryć kapitał zakładowy w spółce akcyjnej, koniecznie przeczytaj ten artykuł.

Czytaj dalej >>>

Jeżeli decydujesz się na objęcie akcji w spółce akcyjnej, to musisz wiedzieć, że za akcje trzeba… zapłacić. Jako akcjonariusz masz obowiązek wnieść pełny wkład na akcje. Jest to Twój najważniejszy obowiązek. Akcjonariusz nie może być z tego obowiązku zwolniony. Odpowiedzialność akcjonariusza za brak wpłaty na akcje może być dotkliwa. Spółka może nawet unieważnić akcje, jeżeli akcjonariusz ich nie opłaci w wyznaczonym terminie.

Warto również wiedzieć, że nie ma obowiązku pokrycia całego kapitału spółki akcyjnej od razu. Więcej na ten temat dowiesz się w tym artykule.

Jaka jest odpowiedzialność akcjonariusza za brak wpłaty na akcje?

Do kiedy trzeba pokryć akcje?

Kto ustala termin wpłaty na akcje?

Jakie są konsekwencje niedokonania wpłaty na akcje?

Kiedy można unieważnić akcje?

Odpowiedzi znajdziecie poniżej.

odpowiedzialność akcjonariusza za brak wpłaty na akcje

Obowiązek pokrycia akcji

Akcjonariusz jest zobowiązany do wniesienia pełnego wkładów na pokrycie akcji.

Przez umowę spółki, akcjonariusze zobowiązują się do dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów.

Od rodzaju wkładu (pieniężny lub niepieniężny) zależy sposób i termin ich wniesienia.

Jeżeli mamy do czynienia z wkładem pieniężnym, to termin i wysokość wpłat na akcje jest określony w statucie spółki lub uchwale walnego zgromadzenia. Może również dojść do sytuacji, że walne zgromadzenie upoważni zarząd do określenia terminów wpłat na akcje. Wtedy zarząd podejmie uchwałę, w której określi termin wpłat na akcje.

Czytaj dalej >>>

Podczas walnego zgromadzenia spółki akcyjnej podejmowane są różnego rodzaju uchwały. Z jednymi możemy się zgadzać, z drugimi nie musimy. Warto jednak dbać o to, aby podejmowane uchwały przez spółkę były podejmowane zgodnie z prawem. Jeżeli uchwała będzie sprzeczna z ustawą, można wytoczyć powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały spółki akcyjnej.

Jak stwierdzić nieważność uchwały spółki akcyjnej?

Kiedy można wnieść powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały spółki akcyjnej?

Kto może żądać stwierdzenia nieważności uchwały?

Czym się różni uchylenie uchwały od stwierdzenia nieważności uchwały?

powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały spółki

Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały spółki akcyjnej

Stwierdzenie nieważności uchwały spółki akcyjnej jest możliwe, jeżeli uchwała jest sprzeczna z ustawą.

Ale z jaką ustawą? Z kodeksem spółek handlowych?

Co do zasady tak – chodzi o kodeks spółek handlowych. Wyjątkowo może chodzić o inną ustawę, ale tylko wtedy gdy postanowienia tej ustawy są przepisami szczególnymi w stosunku do postanowień kodeksu spółek handlowych.

Czytaj dalej >>>

W spółce akcyjnej walne zgromadzenie akcjonariuszy podejmuje różne uchwały. Uchwały spółki akcyjnej powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza. Oczywiście, nie zawsze wszyscy akcjonariusze będą zgadzać się z podjętymi uchwałami przez walne zgromadzenie. Czy zaskarżenie uchwały spółki akcyjnej jest możliwe? Jak najbardziej. Uprawnione podmioty mogą wnieść powództwo o uchylenie uchwały spółki akcyjnej.

Jak skutecznie zaskarżyć uchwałę wspólników spółki?

Kto może zaskarżyć uchwałę spółki akcyjnej?

Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w tym wpisie.

zaskarżenie uchwały spółki akcyjnej

Zaskarżenie uchwały spółki akcyjnej

Zaskarżenie uchwały spółki akcyjnej jest możliwe w kilku przypadkach.

Uprawnione podmioty mogą wnieść do sądu powództwo o uchylenie uchwały.

Należy jednak dopilnować, aby takie powództwo wnieść w odpowiednim terminie i żeby powództwo zostało wniesione przez uprawnione podmioty. Nie każdy akcjonariusz będzie mógł zaskarżyć uchwałę, która mu się nie podoba.

Warto również wiedzieć, że zaskarżenie uchwały spółki akcyjnej nie jest uzależnione od jej wykonania.

Czytaj dalej >>>

Co to są akcje nieme?

Marcin Kozlowski08 lutego 2024Komentarze (0)

Jak wiecie w spółce akcyjnej są różnego rodzaje akcje. Można spotkać się z akcjami imiennymi, na okaziciela lub z akcjami uprzywilejowanymi. Jedną z akcji uprzywilejowanych jest akcja niema. Co to są akcje nieme? Akcje nieme są akcjami uprzywilejowanymi w zakresie dywidendy w spółce akcyjnej.

Kiedy są emitowane akcje nieme?

Czy akcje nieme są odpowiedzią na współczesne oczekiwania inwestorów?

Czy akcje nieme dają stały zysk?

Akcje nieme są emitowane najczęściej jak chcemy pozyskać inwestora do spółki.

Jeżeli będziecie myśleć o pozyskaniu inwestora do spółki, to jedną z opcji jest zaproponowanie mu akcji niemych. Inwestorzy często są zainteresowani akcjami niemymi. Wolą mieć większą dywidendę, niż udzielać się w spółce z prawem głosu.

Można powiedzieć – akcje nieme, czyli stały zysk w zamian za prawo do głosu.

O tym jakie są akcje w spółce akcyjnej możecie przeczytać w jednym z moich artykułów.

co to są akcje nieme

Co to są akcje nieme?

Czym są akcje nieme w spółce akcyjnej?

Jak już wyjaśniłem, są to akcje uprzywilejowane w spółce akcyjnej w zakresie dywidendy.

Akcje nieme w zakresie dywidendy mogą przyznawać uprawnionemu dywidendę, która przewyższa nawet o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych.

Czytaj dalej >>>