Marcin Kozłowski

radca prawny

Doradzam przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności. Skupiam się na spółkach kapitałowych, ale nie są mi obce również inne formy działalności. Pomagam przedsiębiorcom przejść przez gąszcz zawiłych regulacji prawnych, tak aby czuli się bezpiecznie i mieli spokojną głowę przy podejmowaniu decyzji.
[Więcej >>>]

Załóż spółkę akcyjną!

Rada nadzorcza w spółce akcyjnej

Marcin Kozlowski23 stycznia 2023Komentarze (0)

Jak pewnie wiesz rada nadzorcza w spółce akcyjnej musi funkcjonować. Obok zarządu i walnego zgromadzenia akcjonariuszy jest obowiązkowym organem spółki akcyjnej. Ale po co tak naprawdę jest ten organ? Jej rola nie sprowadza się jedynie do kontrolowania spółki akcyjnej.

rada nadzorcza w spółce akcyjnej

Rada nadzorcza w spółce akcyjnej

Rada nadzorcza składa się z minimum trzech członków (w spółkach publicznych min. pięciu). Nie ma górnego limitu członków.

Członkowie rady nadzorczej powoływani są przez walne zgromadzenie, ale w statucie spółki można określić inny sposób powołania np. uprawnionymi do powołania jej członków może być kilku akcjonariuszy lub zarząd.

Kadencja członka zarządu nie może być dłuższa niż pięć lat.

Pamiętaj, że nie każdy może być członkiem rady nadzorczej – istnieje zakaz łączenia stanowisk.

Członkiem rady nadzorczej nie może być jednocześnie:

Czytaj dalej >>>

Wyobraź sobie, że otrzymujesz zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia wspólników, z którego dowiadujesz się, że spółka z o.o., której jesteś wspólnikiem, ma zostać przekształcona w spółkę akcyjną. Patrzysz w projekt uchwały, statutu, sprawdzasz opinię biegłego i coś Ci nie gra. Nie zgadzasz się na przekształcenie, ale ostatecznie do niego dochodzi. Pozostaje Ci zaskarżenie uchwały o przekształceniu spółki z o.o. w spółkę akcyjną.

Przeczytaj o przekształceniu spółki z o.o. w spółkę akcyjną.

zaskarżenie uchwały o przekształceniu

Zaskarżenie uchwały o przekształceniu spółki z o.o. w spółkę akcyjną

Uchwała o przekształceniu może z różnych względów Tobie nie odpowiadać.

Może się okazać, że jest sprzeczna z umową spółki lub dobrymi obyczajami, a jednocześnie godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie wspólnika.

Jakie masz wtedy możliwości? Możesz żądać uchylenia uchwały

Krótko mówiąc, będziesz musiał złożyć powództwo o uchylenie uchwały.

Czytaj dalej >>>

Prowadzisz spółkę z o.o. i zastanawiasz się czy warto założyć spółkę akcyjną? Czy pomoże Ci pozyskać lepszych inwestorów? Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną jest procesem nad którym trzeba się dobrze zastanowić i przeanalizować. W spółce z o.o. trzeba podjąć odpowiednie uchwały oraz sporządzić plan przekształcenia.

O planie przekształcenia pisałem w jednym z wcześniejszych wpisów, do którego odsyłam

Plan przekształcenia w spółkę akcyjną.

przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną

Czy warto dokonywać przekształcenia spółki z. o.o. w spółkę akcyjną? Musisz to dokładnie przeanalizować.

Niekiedy łatwiej pozyskać inwestora do spółki akcyjnej niż spółki z o.o.

Spółka akcyjna ma również z reguły większy kapitał zakładowy (min. 100 000 zł) niż spółka z o.o. i „lepiej” to wygląda.

Jakie są wymogi, aby przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną się ziściło?

Czytaj dalej >>>

Jak nie stracić kontroli nad spółką?

Marcin Kozlowski24 października 2022Komentarze (0)

Ostatnio jeden z klientów zadał mi pytanie jak nie stracić kontroli nad spółką przy pozyskiwaniu inwestorów? Chciałby się rozwinąć i realizować kolejne projekty, ale potrzebuje na to pieniędzy. Nie chce brać kredytu, ani zastawiać prywatnego majątku, a jego celem jest pozyskanie inwestorów do spółki.

Myślę, że żaden właściciel spółki nie chciałby dopuścić do wrogiego przejęcia jego spółki. Chyba nie wyobrażasz sobie, że nagle stracisz kontrolę nad czymś na co tak ciężko pracowałeś?

Warto się zabezpieczyć.

jak nie stracić kontroli nad spółką

Jak nie stracić kontroli nad spółką?

Jeżeli decydujesz się na pozyskanie zewnętrznego inwestora i chcesz mu zaoferować akcje, to warto żebyś zabezpieczył się przed rozmydleniem kapitału.

W jaki sposób nie stracić kontroli nad spółką akcyjną?

Już na etapie jej zakładania pomyśl o prawie poboru dla akcjonariuszy zakładających spółkę.

O prawie poboru pisałem we wcześniejszym artykule

Prawo poboru w spółce akcyjnej

Czytaj dalej >>>

Jeżeli jesteś akcjonariuszem, to prawdopodobnie masz prawo do pewnych świadczeń przysługujących Tobie od spółki. Na pewno najbardziej interesuje Cię dywidenda. Zasady jej wypłacania opisałem w jednym z artykułów. Niestety, czasami może się okazać, że akcjonariusz otrzymał coś od spółki niezgodnie z prawem. Pojawia się wtedy odpowiedzialność akcjonariusza za nienależne świadczenie.

Musisz pamiętać, że świadczenie, które dostajesz od spółki powinno być dokonane na podstawie prawa.

odpowiedzialność akcjonariusza za nienależne świadczenie

Jakie świadczenia może otrzymać akcjonariusz?

Jak już wspomniałem, jednym z takich świadczeń jest dywidenda.

Oczywiście, nie jest to jedyne świadczeni, na które możesz liczyć w spółce akcyjnej. Kolejne świadczenia to m.in.:

  • wynagrodzenie za umorzone akcje,
  • zwrot wkładów na akacje w wypadku obniżenia kapitału zakładowego,
  • zapłata ceny w przypadku nabycia akcji przez spółkę (jeżeli jest to dopuszczalne),
  • wynagrodzenie za powtarzające świadczenie niepieniężne będące obowiązkiem akcjonariusza.

Czytaj dalej >>>