Marcin Kozłowski

radca prawny

Doradzam przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności. Skupiam się na spółkach kapitałowych, ale nie są mi obce również inne formy działalności. Pomagam przedsiębiorcom przejść przez gąszcz zawiłych regulacji prawnych, tak aby czuli się bezpiecznie i mieli spokojną głowę przy podejmowaniu decyzji.
[Więcej >>>]

Załóż spółkę akcyjną!

Podczas walnego zgromadzenia spółki akcyjnej podejmowane są różnego rodzaju uchwały. Z jednymi możemy się zgadzać, z drugimi nie musimy. Warto jednak dbać o to, aby podejmowane uchwały przez spółkę były podejmowane zgodnie z prawem. Jeżeli uchwała będzie sprzeczna z ustawą, można wytoczyć powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały spółki akcyjnej.

Jak stwierdzić nieważność uchwały spółki akcyjnej?

Kiedy można wnieść powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały spółki akcyjnej?

Kto może żądać stwierdzenia nieważności uchwały?

Czym się różni uchylenie uchwały od stwierdzenia nieważności uchwały?

powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały spółki

Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały spółki akcyjnej

Stwierdzenie nieważności uchwały spółki akcyjnej jest możliwe, jeżeli uchwała jest sprzeczna z ustawą.

Ale z jaką ustawą? Z kodeksem spółek handlowych?

Co do zasady tak – chodzi o kodeks spółek handlowych. Wyjątkowo może chodzić o inną ustawę, ale tylko wtedy gdy postanowienia tej ustawy są przepisami szczególnymi w stosunku do postanowień kodeksu spółek handlowych.

Czytaj dalej >>>

W spółce akcyjnej walne zgromadzenie akcjonariuszy podejmuje różne uchwały. Uchwały spółki akcyjnej powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza. Oczywiście, nie zawsze wszyscy akcjonariusze będą zgadzać się z podjętymi uchwałami przez walne zgromadzenie. Czy zaskarżenie uchwały spółki akcyjnej jest możliwe? Jak najbardziej. Uprawnione podmioty mogą wnieść powództwo o uchylenie uchwały spółki akcyjnej.

Jak skutecznie zaskarżyć uchwałę wspólników spółki?

Kto może zaskarżyć uchwałę spółki akcyjnej?

Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w tym wpisie.

zaskarżenie uchwały spółki akcyjnej

Zaskarżenie uchwały spółki akcyjnej

Zaskarżenie uchwały spółki akcyjnej jest możliwe w kilku przypadkach.

Uprawnione podmioty mogą wnieść do sądu powództwo o uchylenie uchwały.

Należy jednak dopilnować, aby takie powództwo wnieść w odpowiednim terminie i żeby powództwo zostało wniesione przez uprawnione podmioty. Nie każdy akcjonariusz będzie mógł zaskarżyć uchwałę, która mu się nie podoba.

Warto również wiedzieć, że zaskarżenie uchwały spółki akcyjnej nie jest uzależnione od jej wykonania.

Czytaj dalej >>>

Co to są akcje nieme?

Marcin Kozlowski08 lutego 2024Komentarze (0)

Jak wiecie w spółce akcyjnej są różnego rodzaje akcje. Można spotkać się z akcjami imiennymi, na okaziciela lub z akcjami uprzywilejowanymi. Jedną z akcji uprzywilejowanych jest akcja niema. Co to są akcje nieme? Akcje nieme są akcjami uprzywilejowanymi w zakresie dywidendy w spółce akcyjnej.

Kiedy są emitowane akcje nieme?

Najczęściej jak chcemy pozyskać inwestora do spółki.

Jeżeli będziecie myśleć o pozyskaniu inwestora do spółki, to jedną z opcji jest zaproponowanie mu akcji niemych. Inwestorzy często są zainteresowani akcjami niemymi. Wolą mieć większą dywidendę, niż udzielać się w spółce z prawem głosu.

O tym jakie są akcje w spółce akcyjnej możecie przeczytać w jednym z moich artykułów.

co to są akcje nieme

Co to są akcje nieme?

Czym są akcje nieme w spółce akcyjnej?

Co to są akcje nieme?

Jak już wyjaśniłem, są to akcje uprzywilejowane w spółce akcyjnej w zakresie dywidendy.

Akcje nieme w zakresie dywidendy mogą przyznawać uprawnionemu dywidendę, która przewyższa nawet o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych.

Czytaj dalej >>>

Pozbawienie akcjonariusza prawa poboru

Marcin Kozlowski30 października 2023Komentarze (0)

W spółkach akcyjnych można spotkać prawo poboru. Jest to uprawnienie dotychczasowych akcjonariuszy polegające na tym, że mają oni pierwszeństwo do objęcia nowych akcji w spółce akcyjnej w stosunku do akcji już posiadanych.

Prawo poboru pozwala utrzymać w spółce akcyjnej dotychczasową strukturę kapitałową.

Jest również możliwe pozbawienie akcjonariusza prawa poboru.

Kiedy to nastąpi?

Więcej na temat prawa poboru możecie przeczytać w tym artykule.

Dowiesz się z niego m.in. komu przysługuje prawo poboru akcji i jak skorzystać z prawa poboru.

pozbawienie akcjonariusza prawa poboru

Pozbawienie akcjonariusza prawa poboru

Dlaczego spółka akcyjna miałaby pozbawiać akcjonariusza prawa poboru?

Musi przemawiać za tym interes spółki. A kiedy przemawia za tym interes spółki? Kiedy na horyzoncie pojawiają się pieniądze, których nie mogą zaoferować dotychczasowi akcjonariusze.

Interes spółki będzie uzasadniał również pozbawienie akcjonariusza prawa poboru kiedy nowy inwestor będzie mógł zapewnić nowe usługi, świadczenia, umowy, źródła dochodu.

Czytaj dalej >>>

Czy ten wpis na blogu jest wart 2000 zł? Możliwe. Jak doczytacie do końca, to się przekonacie.

Jeżeli chcesz założyć spółkę akcyjną musisz stworzyć statut spółki oraz podpisać akt założycielski u notariusza. Następnie należy złożyć wniosek w systemie PRS do sądu i gotowe. Jak nie popełnisz błędów podczas wypełniania wniosku do sądu, spółka powinna zostać zarejestrowana. Dopóki spółka nie zostanie zarejestrowana w sądzie KRS, Twoja spółka powinna posługiwać się oznaczeniem „spółka akcyjna w organizacji”.

Warto jednak wiedzieć, że przed rejestracją spółki trzeba założyć konto bankowe dla spółki akcyjnej w organizacji.

Konto bankowe dla spółki akcyjnej w organizacji

Czy konto bankowe dla spółki akcyjnej w organizacji jest potrzebne?

konto bankowe dla spółki akcyjnej w organizacji

Dlaczego lepiej je założyć przed złożeniem wniosku do sądu?

Cóż, jednym z załączników, który trzeba dołączyć do wniosku o rejestrację spółki akcyjnej w sądzie KRS jest potwierdzenie opłacenia akcji objętych za gotówkę.

Trzeba też dołączyć potwierdzenie opłacenia z banku, w którym jest konto spółki.

Ten załącznik jest obligatoryjny. Nie wystarczy oświadczenie zarządu, że wkłady zostały wniesione jak w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Czytaj dalej >>>