Marcin Kozłowski

radca prawny

Doradzam przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności. Skupiam się na spółkach kapitałowych, ale nie są mi obce również inne formy działalności. Pomagam przedsiębiorcom przejść przez gąszcz zawiłych regulacji prawnych, tak aby czuli się bezpiecznie i mieli spokojną głowę przy podejmowaniu decyzji.
[Więcej >>>]

Załóż spółkę akcyjną!

Co to jest prawo holdingowe?

Marcin Kozlowski13 lipca 2022Komentarze (0)

W październiku 2022 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy w kodeksie spółek handlowych, które będą dotyczyć tzw. prawa holdingowego. Co to jest prawo holdingowe? Nowelizacja ksh z kwietnia 2022 r. przewiduje nowe instytucje takie jak Grupa Spółek czy wiążące polecenie. Wyjaśnię dzisiaj na czym będą polegać te zmiany i co to jest prawo holdingowe.

Nowe przepisy będą odnosić się do spółek kapitałowych. Są nimi spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zaznaczam, że każdy z tematów zasługuje na szersze omówienie w osobnym artykule, więc niedługo też pojawią się odrębne wpisy na poszczególne tematy.

Zacznijmy od grupy spółek.

co to jest prawo holdingowe

Co to jest Grupa Spółek?

Z definicji wynika, że grupę spółek tworzą spółka dominująca i spółka albo spółki zależne. Powinny kierować się zgodnie z uchwałą o uczestnictwie w grupie spółek wspólną strategią w celu realizacji wspólnego interesu, uzasadniającą sprawowanie przez spółkę dominującą jednolitego kierownictwa nad spółką zależną albo spółkami zależnymi.

Kierowanie się wspólnym interesem nie powinno zmierzać do pokrzywdzenia wierzycieli lub wspólników mniejszościowych albo akcjonariuszy mniejszościowych spółki zależnej.

O tym czy spółki chcą uczestniczyć w grupie spółek decyduje zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie spółki zależnej. W uchwale trzeba wskazać spółkę dominującą.

Grupa spółek bez wątpienia kojarzy się z grupami kapitałowymi, holdingami, w których mamy do czynienia z wieloma spółkami, które są ze sobą powiązane osobowo lub majątkowo czy też gospodarczo. Grupa spółek będzie funkcjonować na tych samych zasadach, ale nie wszyscy mogą chcieć formalnie się nią stać – nadal będzie można funkcjonować w grupie kapitałowej czy holdingu.

Pamiętaj! Uczestnictwo w grupie spółek powinno być ujawnione w rejestrze KRS.

Jakie masz pytania dotyczące spółek?

Myślisz o przekształceniu?

Jeżeli myślisz o przekształceniu się w spółkę kapitałową (w tym akcyjną), możesz pobrać darmowego e-booka na moim blogu – przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę akcyjną

Potrzebujesz indywidualnej konsultacji?

Zastanawiasz się od czego zacząć? Jakie masz możliwości dzięki spółce?

Możesz umówić się ze mną na indywidualną konsultację prawną:

 • zadzwoń do mnie 531 374 466
 • lub napisz maila m.kozlowski@ewslegal.pl

Odpowiem na niej na Twoje pytania i pomogę podjąć odpowiednią decyzję.

Na czym polega wiążące polecenia?

Polega ono na tym, że spółka dominująca może wydać spółce zależnej uczestniczącej w grupie spółek polecenie dotyczące prowadzenia spraw spółki. Musi to być uzasadnione interesem grupy spółek.

Jak sama nazwa mówi – polecenie jest wiążące. Są oczywiście przypadki, w których spółka zależna nie musi się dostosować takiemu wiążącemu poleceniu. Przykładowo, jeżeli jego wykonanie doprowadziłoby do niewypłacalności albo zagrożenia niewypłacalnością spółki zależnej.

Wiążące polecenie powinno być wydane w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności. A więc nie może być to ustne polecenie.

Decyzja o wykonaniu wiążącego polecenia jest podejmowana w spółce zależnej w formie uchwały. Spółka zależna może zdecydować o jego wykonaniu, ale może także odmówić jego wykonania.

Więcej o wiążącym poleceniu możesz przeczytać w moim artykule na ten temat.

Jaka jest odpowiedzialność za wykonanie wiążącego polecenia?

Nie wszystkie czynności podejmowane w spółce muszą mieć pozytywne skutki. Niekiedy swoim zachowaniem można wyrządzić szkodę spółce lub innym podmiotom.

Warto wiedzieć, że członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator spółki zależnej nie będzie ponosił odpowiedzialności za wyrządzenie szkody wykonaniem wiążącego polecenia.

Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej i likwidatora spółki dominującej, którzy działają w interesie grupy spółek również nie ponoszą odpowiedzialności za wyrządzenie szkody wykonaniem wiążącego polecenia.

O odpowiedzialności za szkodę będącą następstwem wykonywania wiążącego polecenia napiszę w osobnym artykule, poświęconym tylko wiążącemu poleceniu.

Jeżeli chcesz przeczytać o odpowiedzialności akcjonariusza za długi spółki, napisałem o tym jakiś czas temu.

Czy można zmusić wspólnika do sprzedania udziałów lub akcji?

Ostatnią kwestią, którą poruszę jest przymusowe wykupienie wspólnika. Czy można zmusić wspólnika do sprzedaży akcji lub udziałów?

W kodeksie pojawiły się przepisy o przymusowym wykupieniu udziałów lub akcji przez spółkę dominującą. Dotyczy ono mniejszościowych udziałowców/akcjonariuszy, za których uważa się podmioty reprezentujące nie więcej niż 10% kapitału zakładowego spółki zależnej.

Roszczenie przymusowego wykupienie mogą wysunąć sami mniejszościowi udziałowcy, ale też większościowi.

Kiedy mniejszościowi wspólnicy mogą wyjść z taką propozycją?

Wspólnicy mniejszościowi albo akcjonariusze mniejszościowi reprezentujący nie więcej niż 10% kapitału zakładowego spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek mogą wystąpić z takim żądaniem.

Polega to na tym, że mogą zażądać umieszczenia w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały o przymusowym odkupie ich udziałów albo akcji przez spółkę dominującą. Spółka dominująca powinna reprezentować co najmniej 90% kapitału zakładowego spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek.

Kiedy większościowi wspólnicy mogą pozbyć się mniejszościowych wspólników?

Zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek może podjąć uchwałę o przymusowym wykupie udziałów albo akcji wspólników albo akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 10% kapitału zakładowego przez spółkę dominującą, która reprezentuje bezpośrednio co najmniej 90% kapitału zakładowego.

To uprawnienie spółki dominującej można zmodyfikować w ten sposób, że wystarczy 75% kapitału zakładowego, aby móc z niego skorzystać.

O przymusowym wykupienie akcji możesz przeczytać tutaj.

Co to jest prawo holdingowe – podsumowanie

Pamiętajmy, że wspomniane zmiany dotyczyć będą spółek należących do grupy spółek, a nie wszystkich spółek.

Jeżeli Twoja spółka funkcjonuje w grupie kapitałowej i ta grupa nie zostanie grupą spółek, to te przepisy nie będą się do niej odnosić.

Przepisy zaczną obowiązywać dopiero 13 października 2022 r. Przedsiębiorcy mają jeszcze trochę czasu, żeby zastanowić się nad tym czy dokonać takiej zmiany.

Dojdzie też do pewnych zmian związanych z prawem do informacji w ramach grupy spółek. Ostatnio pisałem o prawie akcjonariusz do informacji – zapraszam do zapoznania się. 

 

Marcin Kozłowski
Radca prawny

***

Zalety i wady spółki akcyjnej

rowadzenie własnego biznesu ma wiele zalet, ale także wad. Podobnie jest ze spółką akcyjną.

Jeżeli przymierzasz się do założenia spółki akcyjnej (lub przekształcenia w spółkę akcyjną), koniecznie przeanalizuj czy się Tobie to opłaca.

Być może inna forma prowadzenia działalności będzie dla Ciebie lepsza? Warto, żebyś przeanalizował zalety i wady spółki akcyjnej.[Czytaj dalej]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Kozłowskiego w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Kozłowskiego w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: