Marcin Kozłowski

radca prawny

Doradzam przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności. Skupiam się na spółkach kapitałowych, ale nie są mi obce również inne formy działalności. Pomagam przedsiębiorcom przejść przez gąszcz zawiłych regulacji prawnych, tak aby czuli się bezpiecznie i mieli spokojną głowę przy podejmowaniu decyzji.
[Więcej >>>]

Załóż spółkę akcyjną!

Jak dostać zaliczkę na dywidendę?

Marcin Kozlowski08 listopada 2021Komentarze (0)

Jeżeli już zainwestowałeś w spółkę akcyjną, to pewnie chciałbyś na tym trochę zarobić. To jest oczywiste. Jako akcjonariusz możesz liczyć na wypłatę dywidendy w spółce, oczywiście, jeżeli spółka to przewiduje. Dywidendę wypłaca się w określony dzień, ale wcześniej możesz dostać zaliczkę na dywidendę.

Dywidenda to tzw. wynagrodzenie za zainwestowany kapitał w spółkę.

jak dostać zaliczkę na dywidendę

Kiedy dostaniesz zaliczkę na dywidendę?

Spółka wypłaca dywidendę w tzw. dzień dywidendy.

Czy możesz dostać ją wcześniej? Nie, ale możesz liczyć na zaliczkę na dywidendę. Oczywiście muszą zostać spełnione odpowiednie warunki, aby w ogóle móc wypłacić zaliczkę na dywidendę.

Zaliczka na poczet dywidendy może być wypłacona jeżeli:

   1. statut spółki przewiduje taką możliwość,
   2. zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok wykazuje zysk,
   3. zgodę na wypłatę zaliczki wyraziła rada nadzorcza,
   4. spółka posiada odpowiednie środki na wypłatę zaliczki.

O tym czy spółka posiada odpowiednie środki na wypłatę zaliczki decyduje zarząd, ale zgodę na wypłatę zaliczki wyraża rada nadzorcza.

Wszystkie warunki muszą zostać spełnione łącznie. Nawet jeżeli statut będzie przewidywał możliwość wypłaty zaliczki na poczet dywidendy i za ostatnio rok spółka odnotuje zysk, to rada nadzorcza wcale nie musi wyrazić zgody na wypłatę.

Jakie masz pytania dotyczące spółek?

Myślisz o przekształceniu?

Jeżeli myślisz o przekształceniu się w spółkę kapitałową (w tym akcyjną), możesz pobrać darmowego e-booka na moim blogu – przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę akcyjną

Potrzebujesz indywidualnej konsultacji?

Zastanawiasz się od czego zacząć? Jakie masz możliwości dzięki spółce?

Możesz umówić się ze mną na indywidualną konsultację prawną:

 • zadzwoń do mnie 531 374 466
 • lub napisz maila m.kozlowski@ewslegal.pl

Odpowiem na niej na Twoje pytania i pomogę podjąć odpowiednią decyzję.

Wysokość zaliczki na dywidendę

Zaliczka na poczet dywidendy nie może być tak duża jak sama dywidenda. Oblicza się ją w specjalny sposób i ma określony limit.

Zaliczka na dywidendę nie może przekraczać połowy zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd. Należy ją jeszcze pomniejszyć o niepokryte straty i akcje własne spółki.

W spółkach kapitałowych zaliczki na dywidendę obliczają biura księgowe lub rachunkowe, które obsługują te spółki.

Wysokość zaliczki a wkłady akcjonariuszy

To jaka kwota zaliczki zostanie wypłacona akcjonariuszowi, zależy też od liczby jego akcji oraz tego czy w pełni je pokrył.

Zasadą jest, że zaliczkę na dywidendę rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez akcjonariusza, a gdy akcje nie są w pełni pokryte (czyli akcjonariusz ich nie opłacił w całości) – w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.

Oczywiście, statut spółki akcyjnej może przewidywać inne zasady obliczania zaliczki. Nie może to być jednak sprzeczne z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, w szczególności trzeba pamiętać o zasadzie równego traktowania akcjonariuszy w takich samych okolicznościach.

Jeżeli masz wątpliwości czy statut Twojej spółki prawidłowo określa wypłatę dywidendy lub zaliczki, skontaktuj się ze mną – wyjaśnię Twoje wątpliwości.

Kiedy wypłaca się zaliczkę na dywidendę?

Jeżeli Twoja spółka będzie chciała wypłacić zaliczkę, zarząd powinien ogłosić to co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat. Ogłoszenie powinno ukazać się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także na stronie internetowej spółki w miejscu do komunikacji z akcjonariuszami.

W ogłoszeniu trzeba podać:

   1. dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe,
   2. wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty,
   3. a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek – ten dzień powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat.

Tak naprawdę, wypłata zaliczki na poczet dywidendy może się odbyć najwcześniej po odbyciu zwyczajnego walnego zgromadzenia. Zgromadzenie ustala czy sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazało zysk.

Walne zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Kozłowskiego w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Kozłowskiego w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: