Marcin Kozłowski

radca prawny

Doradzam przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności. Skupiam się na spółkach kapitałowych, ale nie są mi obce również inne formy działalności. Pomagam przedsiębiorcom przejść przez gąszcz zawiłych regulacji prawnych, tak aby czuli się bezpiecznie i mieli spokojną głowę przy podejmowaniu decyzji.
[Więcej >>>]

Załóż spółkę akcyjną!

Prawo akcjonariuszy do informacji

Marcin Kozlowski08 lipca 20222 komentarze

Podczas walnego zgromadzenia spółki akcyjnej, akcjonariusze uprawnieni do udziału w nim mogą zadawać pytania zarządowi. Akcjonariusze mają prawo żądać udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące spółki. Prawo akcjonariuszy do informacji o spółce jest ich podstawowym uprawnieniem.

Oczywiście, prawo akcjonariuszy do informacji nie powinno prowadzić do destabilizacji walnego zgromadzenia i jego funkcjonowania. Tak się może zdarzyć w przypadku „lawiny” pytań.

Niedawno pisałem o tym jak pozbyć się mniejszościowego akcjonariusza, gdy ten utrudnia prowadzenia spółki akcyjnej. Myślę, że akcjonariusz, który zadaje mnóstwo pytań i utrudnia funkcjonowanie walnego zgromadzenia, może spodziewać się, że większościowi akcjonariusze będą chcieli się go pozbyć.

prawo akcjonariuszy do informacji

Prawo akcjonariuszy do informacji

Akcjonariusz może żądać udzielenia informacji o spółce od zarządu. Zarząd w takiej sytuacji ma obowiązek udzielenie odpowiedzi, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

Co to oznacza?

Akcjonariusz może zadawać pytania tylko dotyczące kwestii poruszonych podczas walnego zgromadzenia. Udzielona odpowiedź powinna być potrzebna, żeby móc ocenić sprawę, która jest objęta porządkiem obrad walnego zgromadzenia.

Jakie masz pytania dotyczące spółek?

Myślisz o przekształceniu?

Jeżeli myślisz o przekształceniu się w spółkę kapitałową (w tym akcyjną), możesz pobrać darmowego e-booka na moim blogu – przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę akcyjną

Potrzebujesz indywidualnej konsultacji?

Zastanawiasz się od czego zacząć? Jakie masz możliwości dzięki spółce?

Możesz umówić się ze mną na indywidualną konsultację prawną:

 • zadzwoń do mnie 531 374 466
 • lub napisz maila m.kozlowski@ewslegal.pl

Odpowiem na niej na Twoje pytania i pomogę podjąć odpowiednią decyzję.

Kiedy zarząd może odmówić odpowiedzi

Są sytuacje, w których zarząd nie będzie mógł (lub nie będzie chciał) udzielić odpowiedzi na pytania.

Ma to miejsce w następujących przypadkach:

   • Pytania nie dotyczą kwestii poruszanych na walnym zgromadzeniu
   • Członek zarządu może odmówić udzielenia odpowiedzi, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
   • Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa (tzw. tajemnica przedsiębiorstwa).
   • Jeżeli akcjonariusz mógłby wykorzystać te informacje w konkurencyjnej spółce (np. kogoś z jego rodziny).

Wyliczenie jest przykładowe.

Pamiętaj także, żebyś zadawał pytania podczas walnego zgromadzenia, a nie w czasie jego przerw. Na pytania z przerwy możesz nie uzyskać odpowiedzi.

Forma udzielenia odpowiedzi

Podczas walnego zgromadzenia, zarząd będzie odpowiadał ustnie, na bieżąco, na zadawane pytania. Gdyby jednak chciał udzielić odpowiedzi pisemnie trzeba to zaznaczyć w protokole ze zgromadzenia.

Za udzieleniem odpowiedzi na piśmie muszą przemawiać ważne powody.

W przypadku jeżeli zarząd chce odpowiedzieć pisemnie, będzie miał na to dwa tygodnie.

Warto również wiedzieć, że jeżeli odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie internetowej spółki, można odesłać akcjonariusza na tę stronę.

Odpowiedzi na stronie internetowej spółki powinny znajdować się w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu. Chodzi o miejsce wydzielone na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

Informacje mogą być także zamieszczone w piśmie, które spółka przyjęła za pismo do swoich ogłoszeń.

Może się jednak zdarzyć, że spółka odmówi udzielenia odpowiedzi. Co wtedy można zrobić?

Sądowe zobowiązanie spółki do udzielenia odpowiedzi

Jeżeli jesteś akcjonariuszem, któremu odmówiono udzielenia odpowiedzi, możesz zgłosić sprzeciw do protokołu walnego zgromadzenia.

Następnie możesz złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji. Pamiętaj, żeby wybrać dobry sąd do złożenia wniosku. Jeżeli spółka jest zarejestrowana w Łodzi, to kierujesz wniosek do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (XX Wydział KRS).

Na złożenie wniosku masz tydzień od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono Tobie udzielenia informacji.

Możesz również złożyć wniosek do sądu o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem, jeżeli jesteś nimi zainteresowany.

jak założyć spółkę akcyjną

Prawo akcjonariuszy do informacji – podsumowanie

Prawo akcjonariuszy do informacji jest ich podstawowym prawem, którego nie można od tak sobie ograniczyć lub zignorować. Akcjonariusz ma prawo wiedzieć co się dzieje w spółce – w końcu w nią inwestuje pieniądze i czas.

Oczywiście, zadawanie pytań nie może prowadzić do destabilizacji walnego zgromadzenia. Jeżeli akcjonariusze będą dążyć do zakłócenia walnego zgromadzenia pozostali akcjonariusze (większościowi) mogą w końcu zdecydować się o pozbyciu się takiego akcjonariusza.

Warto jednak wiedzieć, że nie zawsze zarząd czy jego członkowie są zobowiązani do udzielenia informacji. Gdyby miało o spowodować szkodę lub naruszyć tajemnicę przedsiębiorstwa, nie muszą tego robić.


Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o akcjonariuszu, jego roli lub akcjach koniecznie zapoznaj się z poprzednimi artykułami:

Kim jest akcjonariusz w spółce akcyjnej?

Jaka jest odpowiedzialność akcjonariusza za długi?

Kto prowadzi sprawy spółki akcyjnej?

Jakie są akcje w spółce akcyjnej?

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Kozłowskiego w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Paweł 11 lipca, 2022 o 10:14

  Jak zwykle przejrzysty, konkretny artykuł 🙂
  Warto nadmienić, że nowelizacja KSH, która wejdzie w życie w październiku tego roku zmieni zasady udzielania informacji akcjonariuszom wchodzącym w reżim Grupy Spółek.
  Jak ma stanowić nowy art. 21(6):
  § 1. Spółka dominująca może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek oraz żądać od niej udzielenia informacji, z uwzględnieniem przepisów szczególnych.
  § 2. Przepisów art. 212, art. 300(97) i art. 428 nie stosuje się.
  Natomiast art. 428 odnosi się właśnie do przekazywania informacji akcjonariuszom na walnym zgromadzeniu, co oznacza, że spółka dominująca będzie miała uprawnienie do zasięgania informacji od spółki zależnej w sposób nieograniczony.

  Odpowiedz

  Marcin Kozlowski 11 lipca, 2022 o 10:31

  Dziękuję za komentarz. Tak, oczywiście w październiku wchodzi nowelizacja KSH (tzw. prawo holdingowe) i prawo do informacji ulegnie pewnej zmianie, ale właśnie w przypadku Grupy Spółek. Nie każda spółka będzie do niej należała 🙂 A co do samego prawa holdingowego, to niedługo pojawi się na blogu kilka wpisów dotycząca tych zmian.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Kozłowskiego w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: