Marcin Kozłowski

radca prawny

Doradzam przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności. Skupiam się na spółkach kapitałowych, ale nie są mi obce również inne formy działalności. Pomagam przedsiębiorcom przejść przez gąszcz zawiłych regulacji prawnych, tak aby czuli się bezpiecznie i mieli spokojną głowę przy podejmowaniu decyzji.
[Więcej >>>]

Załóż spółkę akcyjną!

Powtarzające się świadczenia niepieniężne

Marcin Kozlowski18 kwietnia 2023Komentarze (0)

W spółce akcyjnej występują akcje imienne i na okaziciela. Warto wiedzieć, że z akcją są związane nie tylko uprawnienia (np. dywidenda), ale także obowiązki. Jednym z takich obowiązków są powtarzające się świadczenia niepieniężne, które mogą być związane jedynie z akcją imienną.

Czym są powtarzalne świadczenia niepieniężne? Co to są świadczenia niepieniężne?

Krótko mówiąc, jest to obowiązek akcjonariusza świadczenia pewnych czynności na rzecz spółki.

powtarzające się świadczenia niepieniężne

Czym są powtarzające się świadczenie niepieniężne?

Są to świadczenia do których zobowiązany jest akcjonariusz na rzecz spółki lub innego podmiotu związanego ze spółką.

Świadczenia muszą mieć charakter niepieniężny. Nie może być to świadczenie pieniężne na rzecz spółki lub np. obowiązek udzielenia pożyczki spółce.

Jakie mogą być powtarzające się świadczenia niepieniężne?

Akcjonariusz może być zobowiązany np. do dostarczania surowców lub produktów spółce (owoców, drewna, oprogramowania).

Czy najem może być powtarzającym się świadczeniem niepieniężnym?

Nie. Obowiązek ma się powtarzać, a w przypadku najmu jest on ciągły.

Świadczenie niepieniężne nie może być też jednorazowe. Jak sama nazwa wskazuje, jest ono powtarzające się, więc nie może być jednorazowe.

Jakie masz pytania dotyczące spółek?

Myślisz o przekształceniu?

Jeżeli myślisz o przekształceniu się w spółkę kapitałową (w tym akcyjną), możesz pobrać darmowego e-booka na moim blogu – przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę akcyjną

Potrzebujesz indywidualnej konsultacji?

Zastanawiasz się od czego zacząć? Jakie masz możliwości dzięki spółce?

Możesz umówić się ze mną na indywidualną konsultację prawną:

 • zadzwoń do mnie 531 374 466
 • lub napisz maila m.kozlowski@ewslegal.pl

Odpowiem na niej na Twoje pytania i pomogę podjąć odpowiednią decyzję.

Jak zobowiązać akcjonariusza do powtarzających się świadczeń?

Co do zasady, obowiązek ten znajduje się w statucie spółki akcyjnej.

W przeciwieństwie do spółki z o.o., w spółce akcyjnej obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych można nałożyć na akcjonariusza także uchwałą. W spółce z o.o. nie ma takiej możliwości – musi być to uregulowane w umowie spółki.

Spółka akcyjna posiada statut i to w nim powinny znaleźć się postanowienia dotyczące powtarzających się świadczeń niepieniężnych.

Oznacza to, że już na etapie zakładania spółki akcyjnej warto zastanowić się czy akcjonariuszy obciążyć takim obowiązkiem. Nawet gdybyśmy tego nie zrobili, to pamiętajmy, że nadal będzie można to zrobić w drodze uchwały.

Oczywiście, akcjonariusz musi zaakceptować taki obowiązek. Akcjonariusz nie zobowiąże się przecież do czegoś czego nie będzie w stanie wykonać.

W statucie (lub uchwale) należy określić rodzaj i zakres tych świadczeń. A więc, zobowiązany musi wiedzieć jakie świadczenie ma wykonywać, w jakim zakresie i co jaki czas np. dwa razy w tygodniu dostarcza materiały marketingowe dla spółki lub dwa razy w miesiącu dostarcza opinie prawne.

Tego typu świadczenia nie mają też ograniczeń czasowych, więc można je ustanowić na czas oznaczony (np. rok lub dwa lata) lub nieoznaczony.

Powtarzające się świadczenia niepieniężne… na rzecz osób trzecich?

Czy powtarzające się świadczenie niepieniężne może dotyczyć osoby trzeciej?

Tak.

Ale w takiej sytuacji musi istnieć więź prawna między osobą trzecią a spółką, ponieważ spółka jest zobowiązana do wypłaty wynagrodzenia na rzecz wspólnika, który będzie wykonywał to świadczenie.

Wynagrodzenie za powtarzające się świadczenia niepieniężne

Akcjonariuszowi przysługuje wynagrodzenie za powtarzające się świadczenie niepieniężne.

Stawki wynagrodzenia powinny być rynkowe, więc nie warto ich sztucznie windować w górę.

Raczej wszyscy wiedzą, że powtarzające się świadczenia mają być źródłem dochodu dla danego akcjonariusza i to wynagrodzenie nie jest tak wysoko opodatkowane jak dywidenda 😉

Warto również wiedzieć, że wynagrodzenie może mieć charakter niepieniężny. Wszystko zależy od tego jak umówią się dwie strony.

Czy sytuacja finansowa spółki wpływa na wypłatę wynagrodzenia za powtarzające się świadczenia?

A co jeżeli spółka nie ma zysku lub bilans wykazuje stratę?

Dobrą wiadomością dla zobowiązanego akcjonariusza jest to, że sytuacja finansowa spółki nie ma znaczenia w tym przypadku. Wynagrodzenie i tak się należy.

Warunkiem wypłaty wynagrodzenia, jest spełnienie przez akcjonariusza powtarzającego się świadczenia niepieniężnego.

ZUS w przypadku powtarzających się świadczeń niepieniężnych

Czy od wynagrodzenia za powtarzające się świadczenie niepieniężne płaci się ZUS?

Nie, nie ma takiego obowiązku.

Wynagrodzenie to nie zostało „oskładkowane”, więc spokojnie można je wypłacać i nie przejmować się, że trafi do ZUS.

jak założyć spółkę akcyjną

Czy można sprzedać akcję, z którą związane jest powtarzające się świadczenie niepieniężne?

Jak wiesz, akcje są zbywalne i można je sprzedawać.

Ale czy można pozbyć się imiennej akcji, z którą jest związany obowiązek powtarzającego się świadczenia niepieniężnego?

Taką akcję można sprzedać, ale za zgodą spółki. Według mnie, konieczność wyrażenia zgody przez spółkę jest zrozumiała, ponieważ spółka musi mieć pewność, że świadczenie nadal będzie realizowane.

Czy spółka akcyjna może nie wyrazić zgody na sprzedaż akcji?

Tak, ale tylko z ważnych powodów. Co będzie ważnym powodem?

Dla spółki ważnym powodem może być pewność, że nabywca nie będzie wykonywał powtarzającego się świadczenia niepieniężnego lub sam prowadzi działalność konkurencyjną wobec spółki.

Istotne! Jak spółka nie wyrazi zgody na zbycie takiej akcji, nie musi wskazywać innego nabywcy.

WAŻNE!

Zbycie imiennej akcji, z którą związany jest obowiązek powtarzającego się świadczenia niepieniężnego, bez zgody spółki jest nieważne.

Odszkodowanie za niewykonywanie powtarzających się świadczeń

Akcjonariusz powinien wiedzieć, że w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez niego obowiązku powtarzającego się świadczenia niepieniężnego, spółka może od niego żądać odszkodowania.

Możliwość żądania odszkodowania powinna być przewidziana w statucie spółki. Takie odszkodowanie należy rozumieć jako karę umowną, więc spółce będzie łatwiej jej dochodzić niż „zwykłego” odszkodowania.

Gdyby się okazało, że powstała szkoda (w związku z niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem) jest większa niż ustalone odszkodowanie, spółka będzie mogła dochodzić odszkodowania przewyższającego to odszkodowania. Ale taką możliwość powinna uregulować w statucie.

Jeżeli statut nie przewiduje odszkodowania, spółka będzie mogła go dochodzić od nierzetelnego akcjonariusza na zasadach ogólnych.

Sporządzenie dobrego statutu jest bardzo ważne. Jeżeli chcesz przeczytać więcej o statucie w spółce akcyjnej, zapoznaj się z jednym z moich wcześniejszych artykułów na ten temat.

Podsumowanie

Powtarzające się świadczenia niepieniężne są ciekawym rozwiązaniem i możliwością otrzymania „dodatkowej” gotówki ze spółki.

Za takie świadczenie należy się wynagrodzenie. Ale tylko jeżeli świadczenie zostało wykonane!

Pamiętaj również, że obowiązek powtarzającego się świadczenia niepieniężnego można wprowadzić do spółki akcyjnej w statucie, jak również uchwałą. Inaczej jest w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – w niej musi przewidywać to umowa.

 

Marcin Kozłowski
Radca prawny

***

Jakie są osobiste uprawnienia akcjonariusza?

Akcjonariusz w spółce akcyjnej z reguły oczekuje za wniesione wkłady zysku. Ale są również akcjonariusze, którzy chcą mieć coś więcej niż pieniądze. A co jest ważniejsze od pieniędzy? Władza. Akcjonariusz może oczekiwać pewnych osobistych uprawnień w zamian za wniesione wkłady. Jakie są osobiste uprawnienia akcjonariuszy? Czy można zbyć osobiste uprawnienia? Ile trwają osobiste uprawnienia?[Czytaj dalej]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Kozłowskiego w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Kozłowskiego w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: