Marcin Kozłowski

radca prawny

Doradzam przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności. Skupiam się na spółkach kapitałowych, ale nie są mi obce również inne formy działalności. Pomagam przedsiębiorcom przejść przez gąszcz zawiłych regulacji prawnych, tak aby czuli się bezpiecznie i mieli spokojną głowę przy podejmowaniu decyzji.
[Więcej >>>]

Załóż spółkę akcyjną!

Spółka akcyjna zwołuje walne zgromadzenie akcjonariuszy po to, aby podjąć stosowne uchwały. Wcześniej spółka wysyła porządek obrad zgromadzenia do akcjonariuszy, żeby mogli się dowiedzieć jakie uchwały spółka będzie chciała przegłosować. Ale czy możliwe jest podjęcie uchwały w przypadku gdy brak formalnego zwołania walnego zgromadzenia?

Czy brak formalnego zwołania wlanego zgromadzenia uniemożliwia podjęcie ważnej uchwały?

Czy można podjąć uchwałę pomimo braku formalnego zwołania walnego zgromadzenia?

Szczegółowo o walnym zgromadzeniu pisałem w jednym z moich wpisów na blogu – zapraszam do zapoznania się z nim.

Brak formalnego zwołania walnego zgromadzenia

Zwołanie walnego zgromadzenia

Walne zgromadzenie akcjonariuszy w spółce akcyjnej powinien zwołać zarząd spółki.

Może również dojść do sytuacji, że inne podmioty będą odpowiedzialne za zwołanie walnego zgromadzenia. Wyjaśniałem to w artykule, do którego odsyłałem wyżej.

Istnieje również możliwość odbycia się walnego zgromadzenia akcjonariuszy bez formalnego zwołania.

Czytaj dalej >>>

W spółce akcyjnej występują akcje imienne i na okaziciela. Warto wiedzieć, że z akcją są związane nie tylko uprawnienia (np. dywidenda), ale także obowiązki. Jednym z takich obowiązków są powtarzające się świadczenia niepieniężne, które mogą być związane jedynie z akcją imienną.

Czym są powtarzalne świadczenia niepieniężne? Co to są świadczenia niepieniężne?

Krótko mówiąc, jest to obowiązek akcjonariusza świadczenia pewnych czynności na rzecz spółki.

powtarzające się świadczenia niepieniężne

Czym są powtarzające się świadczenie niepieniężne?

Są to świadczenia do których zobowiązany jest akcjonariusz na rzecz spółki lub innego podmiotu związanego ze spółką.

Świadczenia muszą mieć charakter niepieniężny. Nie może być to świadczenie pieniężne na rzecz spółki lub np. obowiązek udzielenia pożyczki spółce.

Jakie mogą być powtarzające się świadczenia niepieniężne?

Czytaj dalej >>>

Akcjonariusz w spółce akcyjnej z reguły oczekuje za wniesione wkłady zysku. Ale są również akcjonariusze, którzy chcą mieć coś więcej niż pieniądze. A co jest ważniejsze od pieniędzy? Władza. Akcjonariusz może oczekiwać pewnych osobistych uprawnień w zamian za wniesione wkłady. Jakie są osobiste uprawnienia akcjonariuszy? Czy można zbyć osobiste uprawnienia? Ile trwają osobiste uprawnienia?

Jeżeli chcesz przeczytać więcej o akcjonariuszach przeczytaj o tym w jednym z moich wcześniejszych wpisów.

Jakie są osobiste uprawnienia akcjonariuszy?

jakie są osobiste uprawnienia akcjonariuszy

Na czym polegają osobiste uprawnienia akcjonariuszy?

Nie jest to tylko dodatkowy (większy) zysk, który można osiągnąć z akcji.

Są to osobiste uprawnienia przyznane indywidualnemu akcjonariuszowi.

Konkretny akcjonariusz (lub akcjonariusze) dostaje uprawnienia, z których może skorzystać tylko i wyłącznie on.

Bez wątpienia, ktoś (dany akcjonariusz) kto zainwestował w spółkę konkretną kwotę pieniędzy, chce mieć coś więcej niż dywidendę.

Jeżeli jesteś takim akcjonariuszem (wspólnikiem) – pomyśl o tym. Na pewno warto móc decydować o tym kto zasiada w zarządzie.

Czytaj dalej >>>

Doradca rady nadzorczej w spółce

Marcin Kozlowski27 lutego 20232 komentarze

Jednym z uprawnień rady nadzorczej w spółce akcyjnej jest nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie rady nadzorczej nie muszą oczywiście znać się na wszystkim np. rachunkowości czy kruczkach prawnych. Obiektywnie nie będą w stanie ocenić wszystkich czynności w spółce. Dlatego pojawiła się taka funkcja jak doradca rady nadzorczej w spółce.

O radzie nadzorczej i jej kompetencjach możecie przeczytać w ostatnim moim wpisie.

doradca rady nadzorczej w spółce

Kim jest doradca rady nadzorczej w spółce?

Doradca rady nadzorczej w spółce akcyjnej to ekspert lub specjalista, z którego usług decyduje się skorzystać rada nadzorcza. Powinien mieć odpowiednią wiedzę i kompetencje, żeby móc świadczyć odpowiednie usługi.

W przypadku gdy rada nadzorcza spółki akcyjnej ma ocenić czy podejmowane czynności przez spółkę są prawidłowe i zgodne z prawem, może powołać doradcę rady nadzorczej.

Czytaj dalej >>>

Rada nadzorcza w spółce akcyjnej

Marcin Kozlowski23 stycznia 2023Komentarze (0)

Jak pewnie wiesz rada nadzorcza w spółce akcyjnej musi funkcjonować. Obok zarządu i walnego zgromadzenia akcjonariuszy jest obowiązkowym organem spółki akcyjnej. Ale po co tak naprawdę jest ten organ? Jej rola nie sprowadza się jedynie do kontrolowania spółki akcyjnej.

rada nadzorcza w spółce akcyjnej

Rada nadzorcza w spółce akcyjnej

Rada nadzorcza składa się z minimum trzech członków (w spółkach publicznych min. pięciu). Nie ma górnego limitu członków.

Członkowie rady nadzorczej powoływani są przez walne zgromadzenie, ale w statucie spółki można określić inny sposób powołania np. uprawnionymi do powołania jej członków może być kilku akcjonariuszy lub zarząd.

Kadencja członka zarządu nie może być dłuższa niż pięć lat.

Pamiętaj, że nie każdy może być członkiem rady nadzorczej – istnieje zakaz łączenia stanowisk.

Członkiem rady nadzorczej nie może być jednocześnie:

Czytaj dalej >>>