Marcin Kozłowski

radca prawny

Doradzam przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności. Skupiam się na spółkach kapitałowych, ale nie są mi obce również inne formy działalności. Pomagam przedsiębiorcom przejść przez gąszcz zawiłych regulacji prawnych, tak aby czuli się bezpiecznie i mieli spokojną głowę przy podejmowaniu decyzji.
[Więcej >>>]

Załóż spółkę akcyjną!

Prawo poboru akcji w spółce

Marcin Kozlowski26 czerwca 2021Komentarze (0)

Prawo poboru akcji w spółce akcyjnej, to uprawnienie obecnych akcjonariuszy spółki akcyjnej do nabycia nowych akcji podczas emisji akcji. Jeżeli jesteś akcjonariuszem i Twoja spółka decyduje się na emisję akcji, masz możliwość ich nabycia w pierwszej kolejności. Oczywiście, nie masz takiego obowiązku.

Prawo poboru akcji w spółce a subskrypcja zamknięta

Z prawem poboru związana jest subskrypcja zamknięta akcji. Polega ona na tym, że spółka decyduje się na emisję nowych akcji i zaoferowaniu ich swoim akcjonariuszom, którym przysługuje prawo poboru.

Musisz wiedzieć, że prawo poboru akcji w spółce nie zawsze przysługuje każdemu akcjonariuszowi. Jest to prawo związana z konkretnymi akcjami i jeżeli z Twoich akcji nie wynika takie prawo, to nie możesz z niego skorzystać.

Nowe akcje będziesz miał prawo objąć proporcjonalnie do obecnej ilości posiadanych przez Ciebie akcji.

Pamiętaj jednak, że spółka ma prawo ograniczyć to prawo i podczas subskrypcji nowych akcji może je wyłączyć. W takiej sytuacji spółka musi podjąć określoną uchwałę.

Jeżeli chcesz przeczytać więcej o subskrypcjach akcji, zachęcam do zapoznania się z moim wcześniejszym artykułem.

Podwyższenie kapitału zakładowego

Jeżeli spółka chce dokonać emisji nowych akcji, to musi podwyższyć kapitał zakładowy spółki.

O tym dlaczego spóła emituje akcje, możesz przeczytać tutaj.

Aby podwyższyć kapitał zakładowy trzeba zmienić statutu spółki. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

prawo poboru akcji w spółce

Ogłoszenie subskrypcji prywatnej

Spółka powinna zaoferować akcjonariuszom nowe akcje w drodze ogłoszenia (np. na stronie internetowej lub wysłać listem poleconym).

Ogłoszenie powinno zawierać kilka elementów:

  • datę powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego;
  • sumę, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony;
  • liczbę, rodzaj i wartość nominalną akcji podlegających prawu poboru;
  • cenę emisyjną akcji;
  • zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom;
  • miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki niewykonania prawa poboru oraz nieuiszczenia należnych wpłat;
  • termin:
   • z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być zapisem związany, jeżeli w tym czasie nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania;
   • do którego akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru akcji; termin ten nie może być krótszy niż trzy tygodnie od dnia ogłoszenia;
   • ogłoszenia przydziału akcji.

Rezygnacja z ogłoszenia prawa poboru

W przypadku gdyby wszystkie akcje w spółce były imienne, zarząd ma prawo zrezygnować z dokonywania ogłoszenia.

Jeżeli Twoje akcje są imienne, to powinieneś zostać poinformowany o treści ogłoszenia listem poleconym.

Na wykonanie prawa poboru nie możesz mieć mniej niż dwa tygodnie od dnia wysłania listu poleconego do akcjonariusza.

jak założyć spółkę akcyjną

Prawo poboru akcji w spółce w drugim terminie

Może się okazać, że w pierwszym terminie poboru, nie zostaną objęte wszystkie akcje.

W takiej sytuacji, spółka musi dokonać ogłoszenia drugiego terminu prawa poboru akcji.

Spółka powinna wyznaczyć drugi dwutygodniowy termin na wykonanie prawa poboru akcji. Jeżeli spółka ma tylko akcje imienne, spółka może zrezygnować z ogłoszenia i wysłać listem poleconym informację do akcjonariuszy.

Prawo poboru akcji w spółce akcyjnej – podsumowanie

Jeżeli jesteś akcjonariuszem posiadającym akcje z prawem poboru i spółka decyduje się na nową emisję akcji, masz pierwszeństwo w ich nabyciu.

Nie musisz wykonywać swojego prawa – nikt Cię do tego nie zmusi.

Warto również wiedzieć, że w przypadku subskrypcji zamkniętej (czyli wykorzystywania prawa poboru) nie zmieni się skład osobowy wspólników spółki, ponieważ dotychczasowi akcjonariusze obejmą nowe akcje (z reguły).

Pamięta, że spółka ma prawo wyłączyć prawo poboru. Wtedy spółka musi jednak podjąć odpowiednią uchwałę w tym zakresie.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Kozłowskiego w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Kozłowskiego w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: