Marcin Kozłowski

radca prawny

Doradzam przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności. Skupiam się na spółkach kapitałowych, ale nie są mi obce również inne formy działalności. Pomagam przedsiębiorcom przejść przez gąszcz zawiłych regulacji prawnych, tak aby czuli się bezpiecznie i mieli spokojną głowę przy podejmowaniu decyzji.
[Więcej >>>]

Załóż spółkę akcyjną!

Zgłoszenie podwyższenia kapitału zakładowego

Marcin Kozlowski03 lipca 2021Komentarze (0)

Jeżeli spółka podwyższy kapitał zakładowy, musi zgłosić jego podwyższenie do sądu rejestrowego. Bez zgłoszenia, podwyższenie kapitału zakładowego będzie nieważne.

Jeżeli będziesz odpowiedzialny za dokonanie zgłoszenia, musisz wiedzieć, że zgłoszenie podwyższenia kapitału zakładowego powinno zawierać kilka obowiązkowych elementów.

zgłoszenie podwyższenia kapitału zakładowego

Zgłoszenie podwyższenia kapitału zakładowego

Całą procedurę podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej kończy specjalny wniosek do sądu. Spółka musi zgłosić podwyższenie kapitału zakładowego do sądu rejestrowego.

Sądem rejestrowym jest sąd, w którym znajdują się akta założycielskiej spółki. Jeżeli siedziba Twojej spółki mieście się w Łodzi, sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.

Zgłoszenie podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego jest obowiązkowe. Musisz wiedzieć, że wniosek trzeba złożyć w terminie sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.

Jeżeli nie dotrzymasz terminu, uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego traci swoją moc.

Od kiedy obowiązuje podwyższenie kapitału?

Pamiętaj, że podwyższenie kapitału musi być zgłoszone do sądu rejestrowego, ponieważ inaczej nie będzie ważne.

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej jest skuteczne od dnia dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, a nie od momentu podjęcia uchwały przez zarząd!

Wyjątkiem jest warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, ponieważ to podwyższenie obowiązuje od momentu podwyższenia.

Dokumenty dołączone do wniosku

Jak wiesz, podwyższenie kapitału zakładowego następuje w uchwale zgromadzenia wspólników, więc do wniosku na pewno trzeba załączyć tę uchwałę.

Jeżeli spółka akcyjna dokonała subskrypcji zamkniętej lub otwartej, należy dołączyć ogłoszenie oraz wzór zapisu.

W przypadku subskrypcji prywatnej, należy dołączyć umowę objęcia akcji.

Więcej o subskrypcjach akcji, możesz przeczytać w moim wcześniejszym artykule.

Obowiązkowym elementem jest także spis nabywców akcji z uwidocznieniem liczby akcji, przypadających na każdego z nich, oraz wysokości uiszczonych wpłat.

W przypadku gdy do zmiany statutu spółki akcyjnej było potrzebne zatwierdzenie przez organ władzy publicznej, to trzeba dołączyć dowód takiego zatwierdzenia.

Do wniosku należy dołączyć też oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na akcje zostały wniesione.

Jeżeli mamy do czynienia z objęciem akcji w ramach oferty publicznej, to należy też dołączyć prospekt albo memorandum informacyjne oraz oświadczenie zarządu, że zostały one opublikowane zgodnie z przepisami.

jak założyć spółkę akcyjną

Podsumowania

Jak widzisz, samo podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego nie wystarczy. Musisz pamiętać o zgłoszeniu tego do sądu w odpowiednim terminie.

Jeżeli zgłoszenie podwyższenia kapitału zakładowego nie nastąpi w ciągu sześciu miesięcy, to uchwała o podwyższeniu traci swoją moc.

Do wniosku musisz dołączyć sporo dodatkowych załączników i musisz uważać, żeby czegoś nie brakowało.

Jeżeli złożysz wniosek z brakami, sąd wezwie Ciebie do uzupełnienia braków, a cała procedura zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego będzie się przeciągać.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Kozłowskiego w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Kozłowskiego w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: