Marcin Kozłowski

radca prawny

Doradzam przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności. Skupiam się na spółkach kapitałowych, ale nie są mi obce również inne formy działalności. Pomagam przedsiębiorcom przejść przez gąszcz zawiłych regulacji prawnych, tak aby czuli się bezpiecznie i mieli spokojną głowę przy podejmowaniu decyzji.
[Więcej >>>]

Załóż spółkę akcyjną!

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną

Marcin Kozlowski16 listopada 2022Komentarze (0)

Prowadzisz spółkę z o.o. i zastanawiasz się czy warto założyć spółkę akcyjną? Czy pomoże Ci pozyskać lepszych inwestorów? Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną jest procesem nad którym trzeba się dobrze zastanowić i przeanalizować. W spółce z o.o. trzeba podjąć odpowiednie uchwały oraz sporządzić plan przekształcenia.

O planie przekształcenia pisałem w jednym z wcześniejszych wpisów, do którego odsyłam

Plan przekształcenia w spółkę akcyjną.

 

przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną

Czy warto dokonywać przekształcenia spółki z. o.o. w spółkę akcyjną? Musisz to dokładnie przeanalizować.

Niekiedy łatwiej pozyskać inwestora do spółki akcyjnej niż spółki z o.o.

Spółka akcyjna ma również z reguły większy kapitał zakładowy (min. 100 000 zł) niż spółka z o.o. i „lepiej” to wygląda.

Jakie są wymogi, aby przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną się ziściło?

Oto elementy, o których należy pamiętać:

   • sporządzenia planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;
   • powzięcia uchwały o przekształceniu spółki;
   • powołania członków organów spółki przekształconej albo określenia wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją;
   • dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej;
   • spółka przekształcana powinna mieć zatwierdzone sprawozdania finansowe co najmniej za dwa ostatnie lata obrotowe (jeżeli działa krócej, to za cały okres działalności);
   • kapitał akcyjny spółki przekształconej (tej która ma powstać) nie może być niższy od kapitału zakładowego spółki przekształcanej (czyli spółki z o.o.).

Jakie masz pytania dotyczące spółek?

Myślisz o przekształceniu?

Jeżeli myślisz o przekształceniu się w spółkę kapitałową (w tym akcyjną), możesz pobrać darmowego e-booka na moim blogu – przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę akcyjną

Potrzebujesz indywidualnej konsultacji?

Zastanawiasz się od czego zacząć? Jakie masz możliwości dzięki spółce?

Możesz umówić się ze mną na indywidualną konsultację prawną:

 • zadzwoń do mnie 531 374 466
 • lub napisz maila m.kozlowski@ewslegal.pl

Odpowiem na niej na Twoje pytania i pomogę podjąć odpowiednią decyzję.

Zawiadomienie wspólników o zamiarze podjęcia uchwały

Jeżeli spółka chce dokonać przekształcenia, konieczne jest, aby zostali o tym powiadomieni wszyscy wspólnicy przekształcanej spółki.

Spółka zawiadamia wspólników dwukrotnie. Zawiadomienia dokonuje zarząd spółki.

Pierwsze zawiadomienie powinno być dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia uchwały o przekształceniu.

Drugie zawiadomienie należy dokonać w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia.

Przykład:

   • pierwsze zawiadomienie było 26 września 2022 r.
   • drugie zawiadomienie może zostać wysłane najwcześniej 13 października 2022 r.
   • uchwała może być podjęta najwcześniej 27 października 2022 r.

Zawiadomienie wspólników ma na celu m.in. to, żeby wspólnicy mogli zapoznać się z dokumentacją przekształceniową.

Wspólnik ma prawo przeglądać dokumenty w siedzibie spółki i ma prawo żądać, aby zostały mu wydane odpisy tych dokumentów (bezpłatnie).

Co powinno zawierać zawiadomienie wspólników?

Przepisy również jednoznacznie wskazują jakie elementy powinny znaleźć się w zawiadomieniu o zamiarze przekształceniu spółki z o.o. w spółkę akcyjną.

W zawiadomieniu powinny znaleźć się:

   • istotne elementy planu przekształcenia oraz opinii biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia (jeżeli została ona sporządzona)
   • miejsce oraz termin, w którym wspólnicy spółki przekształcanej mogą się zapoznać z pełną treścią planu i załączników, a także opinią biegłego – termin ten nie może być krótszy niż dwa tygodnie przed planowanym dniem podjęcia uchwały o przekształceniu
   • projekt uchwały o przekształceniu
   • statutu spółki akcyjnej, która ma powstać.

Kto podejmuje uchwałę o przekształceniu?

W spółce z o.o. uchwałę o przekształceniu w spółką akcyjną musi podjąć zgromadzenie wspólników.

Należy również pamiętać, że bezpośrednio przed podjęciem uchwały, wspólnikom należy ustnie przedstawić istotne elementy planu przekształcenia i opinii biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia (jeżeli została sporządzona).

Musisz pamiętać, żeby podjąć uchwałę o przekształceniu, za jej podjęciem powinna opowiedzieć się odpowiednia większość wspólników.

Jaka to większość?

Za przekształceniem spółki z o.o. w spółkę akcyjną powinni opowiedzieć się wspólnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego, większością trzech czwartych głosów, chyba że umowa spółki przewiduje surowsze warunki.

Co zawiera uchwała o przekształceniu w spółkę akcyjną?

Dla swojej ważności, uchwała o przekształceniu w spółkę akcyjną, musi zawierać kilka niezbędnych postanowień.

Uchwała powinna zawierać:

   • informację, że spółka z o.o. przekształca się w spółkę akcyjną;
   • wysokość kapitału akcyjnego;
   • zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane;
   • imiona i nazwiska członków zarządu spółki przekształconej
   • zgodę na brzmienie statutu spółki akcyjnej.

Dodatkowo, pamiętaj, że podjęcie uchwały o przekształceniu zastępuje zawiązanie przekształconej spółki akcyjnej oraz powołanie organów spółki przekształconej. Nie trzeba tego robić odrębnym aktem.

Jeżeli interesuje Cię przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę akcyjną, przeczytaj o tym w moim e-booku. 

Kontynuacja spółki z o.o. przez spółkę akcyjną

Musisz wiedzieć, że nowej spółce będą przysługiwać wszystkie prawa i obowiązki, które przysługiwały spółce z o.o.

Masz na spółkę z o.o. wydane koncesje, zezwolenia lub ulgi? Nic się nie martw!

Spółka przekształcona, czyli powstała spółka akcyjna, pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem.

Oczywiście, może okazać się, że jakaś ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowiła inaczej i w tej sytuacji nowa spółka będzie musiała postarać się np. o nowe zezwolenie.

Decydując się na przekształcenie musisz dokładnie przeanalizować czy będziesz mógł prowadzić biznes dalej na tych samych zasadach.

jak założyć spółkę akcyjną

Kiedy następuje przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną?

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną następuje z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru. Jest tzw. dzień przekształcenia. Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną.

Po powstaniu spółki akcyjnej ze spółki z o.o., spółka z o.o. przestaje istnieć.

Ostatnim elementem jest ogłoszenie o przekształceniu.

Takie ogłoszenie powinno znaleźć się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Może być dokonane też dodatkowo w inny sposób, jeżeli w statucie nowopowstałej spółki akcyjnej tak postanowiono.

Do ogłoszenia powinno dojść w terminie dwóch tygodni od dokonania wpisu w rejestrze.

Co z prawami i obowiązkami dotychczasowych wspólników?

Musisz również wiedzieć, że prawa i obowiązki wspólnika spółki z o.o., które nie są zgodne z przepisami ustawy o spółce przekształconej, wygasają z mocy prawa z dniem przekształcenia.

Jakie prawa wspólników spółki z o.o. będą sprzeczne z przepisami o spółce akcyjne?

   • indywidualna kontrola
   • żądanie wyłączenia wspólnika,
   • podejmowanie uchwał bez odbycia zgromadzenia wspólników,
   • ustanowienie komisji rewizyjnej,
   • uprzywilejowanie głosu przyznające trzy głosy na udział.

A jakie obowiązki wspólników spółki z o.o. mogą być sprzeczne z przepisami o spółce akcyjnej?

   • wyrównanie wartości aportu wniesionego w wartości znacznie zawyżonej,
   • obowiązek dopłat.

Wspólnik, którego prawa wygasną, ma wobec spółki akcyjnej roszczenie o uzyskanie stosownego wynagrodzenia. Wynagrodzenie to powinno być wypłacone nie później niż w terminie roku od dnia przekształcenia, chyba że uprawniony i spółka postanowią inaczej.

Warto również wiedzieć, że czasami wspólnik będzie musiał zapłacić wynagrodzeni nowopowstałej spółce. O co dokładnie chodzi?

Wspólnik, który był zobowiązany wobec spółki z o.o. do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, może się zwolnić od tego obowiązku wobec spółki akcyjnej za zapłatą stosownego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie muszą ustalić obie strony. Najpewniej, najczęściej zostanie przyjęte rynkowe wynagrodzenie, które za każdym razem trzeba sprawdzać.

A co z nazwą spółki z o.o.?

Wspólnicy spółki z o.o. często zostawiają starą nazwę spółki i zmienia się tylko forma prowadzenia działalności. Przykładowo, mamy do czynienia ze spółką Stokrotka spółka akcyjna, a nie Stokrotka spółka z o.o.

Oczywiście, wspólnicy nie muszą posługiwać się starą nazwą i mogą wymyśleć nową. W takiej sytuacji, trzeba podawać starą nazwę obok nowej nazwy spółki przez co najmniej rok.

Stara nazwa powinna być podawana w nawiasie z dopiskiem „dawniej” np. Kwiaty Polne spółka akcyjna (dawniej Stokrotka sp. z o.o.).

Marcin Kozłowski
radca prawny

***

Jak nie stracić kontroli nad spółką?

Ostatnio jeden z klientów zadał mi pytanie jak nie stracić kontroli nad spółką przy pozyskiwaniu inwestorów? Chciałby się rozwinąć i realizować kolejne projekty, ale potrzebuje na to pieniędzy. Nie chce brać kredytu, ani zastawiać prywatnego majątku, a jego celem jest pozyskanie inwestorów do spółki.[Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Kozłowskiego w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Kozłowskiego w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: